Facility: Ny bestilling, eksisterende lokasjon
Skjemaet skal brukes av eksisterende kunder som har flere lokasjoner under samme kundeforhold. Skjemaet benyttes til å melde inn bestilling av faste leveranser av nye produkter som i dag ikke leveres til den aktuelle lokasjonen. Dersom du skal legge til ny lokasjonen, endre antall eller lignende. Gå tilbake å velg et annet skjema.
Step 1 of 4

Kundeopplysninger

Du finner ditt kundenummer på tidligere faktura, følgesedler eller lignende.