Bærekraft

Vi skal bidra til å inspirere og fremskynde en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippet av klimagasser med 40 prosent innen 2030. Hvordan skal vi klare det? Miljøaksjoner, debattinnlegg og demonstrasjonstog har lite for seg hvis det ikke følges opp av handling. For å overholde kravet må det skje en omlegging av måten bedrifter driver virksomheten sin på, og hvilke valg privatpersoner tar i hverdagen.

Slik vi ser det, har vi to valg: Vi kan vente til «noen» tar initiativet til å drive oss, kunder, leverandører og myndigheter i bærekraftig retning, eller så kan vi ta ansvaret selv. Det første har vi verken tro på eller tålmodighet til. Fra å være en stolt leverandør av vasketjenester, tar vi derfor steget til å bli en stolt samfunnsaktør som skal levere bærekraftige vasketjenester som kommer både mennesker og miljø til gode.

Positiv miljøpåvirkning – positive kunder

Beslutningen om å være et bærekraftig vaskeri er en forlengelse av tiår med målrettet arbeid for å levere de beste produktene og tjenestene til kundene våre. Med dagens fokus på utslipp er det stor grunn til å tro at det vil komme stadig strengere myndighets- og brukerkrav til virksomheten vår – og deres. For å drive bærekraftig er dere avhengige av at leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme
– og vi er fast bestemte på å ta vår del av ansvaret.

Hva gjør vi for å bli Norges reneste vaskeri?

Med mål om å bli Norges mest bærekraftige vaskeri jobber vi blant annet mot å:

  • bruke vaskemidler helt frie for skadelige kjemikalier
  • transportere mer miljøvennlig med effektiv distribusjon og implementering av el-biler
  • bruke helt ren energi fra vannkraftverk
  • redusere vannforbruket med 50 prosent
  • tilby tekstiler laget av miljøvennlige materialer
  • bruke gjenvinnbar emballasje og emballasje som kan brukes flere ganger.

Vi vil inspirere flere til å bli med på utviklingen

Ved å ta steget mot å bli et ledende bærekraftig vaskeri, håper vi at vi kan inspirere flere til å bli med på utviklingen. Derfor kommer vi til å gjennomføre stunt og aktiviteter som forhåpentligvis kan være med på å overbevise både myndigheter og enkeltpersoner, gamle og nye samarbeidspartnere, om viktigheten av å drive bærekraftig. Spre ordet – og velg bærekraftig du også!

Hele virksomheten vår er i god nordnorsk stil bygget på at handlinger er det som teller. Et samarbeid med oss er et løfte om – og en garanti for – at vi til enhver tid leverer det beste innenfor vårt område.

Les mer om hvor vi får vår rene energi ifra