Hovedleverandør til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

 Bilde tekst: Distriktssjef NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard Gøran Kimsaas og adm. Direktør i Breeze AS Elisabeth Tindre

Vi i Breeze er svært glad for å ha blitt hovedleverandør på Vaskeriavtalen til medlemmene i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. I konkurranse med flere selskaper som har tilholdssted sør i Norge.

Vi tar dette som en stor tillitserklæring, og vi vil gjøre vårt ytterste for at dere som er medlemsbedrifter skal ha en positiv opplevelse av oss som leverandør sier adm. direktør Elisabeth Tindre.

Vi har fått med oss de meste kompetente vaskerileverandørene i hele landet på vårt lag, for å sikre dekning i hele Norge.