Informasjon vedrørende koronavirus

Informasjon til kunder av Breeze AS angående Koronavirus

Forebygging av smitte i vaskeriet

Alle driftssteder i Breeze konsern har innført rutiner for at alt urent tøy behandles som smittetøy. Denne rutinen fortsetter inntil annen informasjon blir gitt av konsernledelsen.

Dette betyr at ansatt på uren sone har iverksatt bruk av personlig verneutstyr og beskyttelse for å unngå smitte og spredning av smitte internt på vaskeriet

Alle ansatte er informert om hvilke forholdsregler som skal tas dersom man har reist eller planlegger reise i risikoutsatte områder.

Ansatte har også blitt informert gjennom personlig skriv og ved oppslag på arbeidsplassen, at man skal være ekstra påpasselig med hygiene, alt i henhold til råd fra FHI

Hvis smitte blir oppdaget hos kunde

Dersom en gjest, beboer eller pasient skulle bli påvist smittet av Koronavirus, skal tekstiler denne personen har vært i befatning med, pakkes i gule plastsekker. Gul sekk indikerer smittefare og vil bli behandlet som alt annet tøy som kan ha smitte.

Ettersom alt urent tøy skal behandles som smittetøy i perioden fremover, skal også den gule posen behandles etter gjeldende rutine for smittetøy.

Beredskap i vaskeriet

Alle vaskerier i konsernet har en gjensidig solidarisk plikt til å bistå hverandre i krisetilfeller. Det vil si at vi er pliktig til å hjelpe hverandre med produksjon. Vi har også avtaler om bistand til produksjon med andre eksterne vaskerier.

Alle driftsenheter har fått ordre om å etablere en vikar-pool der vaskerimedarbeidere kan hyres midlertidig inn på kort varsel for å dekke opp for personell som måtte bli satt i karantene.

Kontakttelefon:

Kundesenter    480 33 500 (07:00 – 15:00 alle hverdager)