Vi støtter Team Rynkeby!

Team Rynkeby er en gjeng mosjonssyklister fra nordiske land som hvert år sykler til Paris for å samle inn penger til kreftsyke barn og deres familier. I fjor var det 1500 med støtteapparat som syklet de drøye 1200 kilometerene.

Dette er et herlig tiltak som vi støtter med stolthet: Ikke bare støtte vi kampen mot barnekreft, men også de nesten 2000 mosjonistene som settes i aktivitet.