Bekledning: Ny medarbeider
Skjemaet skal brukes av eksisterende kunder som leier kokketøy. Skjemaet benyttes til å melde inn ny medarbeider som enten skal ha personmerket tøy eller delta i felles beholdning hos kunden. Dersom du skal endre størrelse, fjerne medarbeider/e eller lignende. Gå tilbake å velg et annet skjema.
Kundeopplysninger - Step 1 of 2