Facility: Endring/avslutning av leveringspunkt
Skjemaet skal brukes av eksisterende kunder som har eller skal ha flere lokasjoner under samme kundeforhold. Skjemaet benyttes til å melde inn endring av leveranseopplysninger eller avslutning av lokasjon/leveringspunkt. Dersom du skal endre antall, legge til nye produkter eller lignende. Gå tilbake å velg et annet skjema.
Kundeopplysninger - Step 1 of 2

Kundeopplysninger

Du finner ditt kundenummer på tidligere faktura, følgesedler eller lignende.